BNSA / Nominaal 60 studiepunten

Zaak 2018/178/CBE,  het CBHO komt in deze zaak tot het oordeel dat de eis van 60 studiepunten niet in overeenstemming is met doel en strekking van de WHW en kennelijk onredelijk is.