BNSA / persoonlijke omstandigheden

In de zaak 2018/180/CBE ging het zowel om de vraag of er sprake was van een causaal verband tussen studievertraging en persoonlijke omstandigheden en om de vraag of in dit geval de studievoortgang ondanks lesuitval voldoende was gewaarborgd.