Ontzegging toegang en schorsing

In zaak 2018/151 heeft het college van bestuur naar het oordeel van het College een Whatsapp-bericht van appellant terecht aangemerkt als bedreigend en intimiderend en strijdig met de Gedrags- en Integriteitscode. Schorsing was niet disproportioneel.