Geldigheidsduur vrijstelling

In zaak 2018/166/CBE ging het om een verzoek de geldigheidsduur van een eerder verleende vrijstelling te verlengen, nadat deze reeds was verlopen.