Ontzegging toegang / onaanvaardbaar gedrag / WhatsApp-berichten

In deze zaak ging het om de vraag of de toegang tot de gebouwen en terreinen kon worden ontzegd wegens onaanvaardbaar gedrag (plaatsen van racistische en antisemitische berichten in een WhatsApp-groep)