Cijferlijst / dossierverklaring / getuigschrift

Deze zaak gaat over het verzoek tot aanpassing van de cijferlijst en van de dossierverklaring als bedoeld in artikel 7.11, vijfde lid van de WHW.