Samenstelling College

Per 1 juli 2019 is op haar verzoek eervol ontslag verleend aan mevrouw mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen. Per dezelfde datum is prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick benoemd als lid van het College. Mr. E.J. Daalder volgt mevrouw Scholten-Hinloopen op als plaatsvervangend voorzitter van het college.