Beoordeling / decentrale selectie

Deze zaak 2019/091.5 gaat over de beoordeling van een psychomotorische toets in het kader van decentrale selectie.