Beoordeling

Deze zaak 2019/002/CBE ging over de beoordeling van een afstudeeropdracht.