Beoordeling tentamen Strafrecht

Deze zaak 2019/074 ging over de beoordeling van het tentamen Strafrecht.