Zittingen CBHO

In verband met de Covid 19-maatregelen vinden er in ieder geval tot en met 28 april 2020 geen zittingen plaats van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, met uitzondering van zeer urgente zaken.

Het verdient de voorkeur om een kopie van post bestemd voor het CBHO per e-mail te zenden aan info@cbho.nl.