Tijdig melden van persoonlijke omstandigheden ter voorkoming van een BNSA.

Deze zaak 2019/211/CBE ging over het tijdig moeten melden van persoonlijke omstandigheden ter voorkoming van een BNSA.