De rol van de bedrijfsbegeleider bij de beoordeling

Zaak 2019/172/CBE gaat over de rol van de bedrijfsbegeleider bij de beoordeling volgens de afstudeerhandleiding.