Inzagerecht

Uitspraak CBHO 2019/204 gaat over het recht op inzage in tentamens (en deeltoetsen). De invulling die de Erasmus Universiteit Rotterdam ten aanzien van bloktoetsen heeft opgenomen in de desbetreffende OER is naar het oordeel van het College onvolledig.