Definitieve ontzegging toegang

Deze uitspraak gaat over de definitieve ontzegging van de toegang tot de terreinen en gebouwen van de instelling bij wijze van ordemaatregel.