Zittingen CBHO en corona

Het College van Beroep voor het hoger onderwijs maakt gebruik van zittingszalen van de Raad van State. Voor een actueel overzicht van de daar geldende maatregelen zie: https://www.raadvanstate.nl/rechtszaken-en-coronavirus/