Aankondiging verhoging griffierecht

Als gevolg van de jaarlijkse indexering wordt met ingang van 1 januari 2021 het griffierecht verhoogd naar €49,-.
Regeling van 23 november 2020 (Stcrt. 2020, 62581)