Minnelijke schikking ook bij termijnoverschrijding

Deze uitspraak gaat over het categoraal uitsluiten van de poging tot een minnelijke schikking wanneer niet is voldaan aan procedurele eisen.