Vereiste van een praktijkovereenkomst

Uitspraak 2020/184 gaat over het vereiste van een praktijkovereenkomst.