Verhoging griffierecht

Met ingang van 1 januari 2022 wordt als gevolg van de jaarlijkse indexering het griffierecht verhoogd naar €50,-.

Zie: (Stcrt. 2021, nr. 48060)