Opheffing CBHO

Op 1 januari 2023 treedt een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in werking en houdt het CBHO op te bestaan. Studenten die beroep tegen een beslissing van een orgaan van een universiteit of hogeschool willen instellen, moeten dit vanaf die dag bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doen. Bij het CBHO ingestelde beroepen die op 1 januari 2023 niet zijn afgedaan, worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak overgedragen. Die zal de beroepen verder behandelen. 

Informatie over de behandeling van beroepen in studentenzaken door de Afdeling bestuursrechtspraak zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de volgende webpagina: www.raadvanstate.nl/studentenzaken (in ontwikkeling).

Meer informatie leest u in onderstaande bekendmakingen:

Staatsblad 2022, 134 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Staatsblad 2022, 264 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)