Opheffing CBHO

Op 1 januari 2023 is een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in werking getreden en is het CBHO opgehouden te bestaan. Studenten die beroep tegen een beslissing van een orgaan van een universiteit of hogeschool willen instellen, moeten dit nu bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doen. Bij het CBHO ingestelde beroepen die op 1 januari 2023 niet zijn afgedaan, zijn aan de Afdeling bestuursrechtspraak overgedragen. 

Informatie over de behandeling van beroepen in studentenzaken door de Afdeling bestuursrechtspraak is te vinden op de volgende webpagina: www.raadvanstate.nl/studentenzaken