Nieuws - Actueel

58 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Afstudeeropdracht / curriculumwijziging / kennen en kunnen

Deze zaak ging over de beoordeling van een opdracht die behaald moest worden om de opleiding onder het oude curriculum af te ...

Nieuwsbericht | 25-07-2019 | 16:30

Beoordeling / stage / vrijstelling

Deze zaak ging over de beoordeling van een voortijdig afgebroken stage en het verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling bij de ...

Nieuwsbericht | 25-07-2019 | 16:17

Ontzegging toegang / onaanvaardbaar gedrag / WhatsApp-berichten

In deze zaak ging het om de vraag of de toegang tot de gebouwen en terreinen kon worden ontzegd wegens onaanvaardbaar gedrag ...

Nieuwsbericht | 25-07-2019 | 13:03

Geldigheidsduur vrijstelling

In zaak 2018/166/CBE ging het om een verzoek de geldigheidsduur van een eerder verleende vrijstelling te verlengen, nadat deze ...

Nieuwsbericht | 26-02-2019 | 09:56

Collegegeld(-tarief)

In Zaak 2018/182 had het college van bestuur moeten toetsen of er sprake was van het discriminatieverbod. Omdat appellant al voor ...

Nieuwsbericht | 25-02-2019 | 10:00

Onvoorwaardelijke toelating tot de masteropleiding

In zaak 2018/188/CBE was aan appellant gemeld dat zijn vooropleiding voldeed aan de toelatingsvereisten en dat het hem daarom was ...

Nieuwsbericht | 21-02-2019 | 17:26

Ontzegging toegang en schorsing

In zaak 2018/151 heeft het college van bestuur naar het oordeel van het College een Whatsapp-bericht van appellant terecht ...

Nieuwsbericht | 21-02-2019 | 17:08

BNSA / Nominaal 60 studiepunten

Zaak 2018/178/CBE,  het CBHO komt in deze zaak tot het oordeel dat de eis van 60 studiepunten niet in overeenstemming is met doel ...

Nieuwsbericht | 05-02-2019 | 18:00

BNSA / persoonlijke omstandigheden

In de zaak 2018/180/CBE ging het zowel om de vraag of er sprake was van een causaal verband tussen studievertraging en ...

Nieuwsbericht | 05-02-2019 | 17:00

Ordemaatregel: ontzegging toegang

In de zaak 2018/110 ging het over de vraag of door appellante zorgvuldig werd omgegaan met een anonieme melding van ...

Nieuwsbericht | 11-12-2018 | 15:02