12 december Zittingsdag 12 december 2018

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2018/195.5/CBE

De examencommissie heeft namens het Instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding commerciële economie.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2018/167/CBE

De Examencommissie van de Faculteit Technologie, innovatie en samenleving heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding bouwkunde.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2018/066/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om een aantal gevraagde vrijstellingen niet te verlenen, ongegrond is verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

2018/067/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie op het verzoek om een extra herkansing voor vier schriftelijke tentamens, ongegrond is verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

2018/150/CBE

De examencommissie heeft wegens fraude eerder verleende vrijstellingen ingetrokken en appellant uitgesloten van tentamens voor de duur van een jaar.

Het CBE heeft het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.