17 december Zittingsdag 17 december 2018

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2018/174/CBE

De Examencommissie DAR heeft bepaald dat appellant de afstudeeropdracht in zijn geheel moet herkansen.

Het CBE van de Hogeschool Van Hall Larenstein heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2018/178/CBE

De Examencommissie heeft appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Creative Media Game Technologies.

Het College van Beroep voor de Examens van de NHTV heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2018/180/CBE

De Examencommissie van de opleiding HBO-ICT heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

16.00 uur

2018/168/CBE

Appellant is niet toegelaten tot de masteropleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam .

Het CBE heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.