19 december Zittingsdag 19 december 2018

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10.00 uur

2018/139

De Centrale studentenadministratie van de Universiteit van Amsterdam heeft appellant laten weten dat zijn verzoek om inschrijving voor de masteropleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2017-2018 niet wordt gehonoreerd.

Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

10.30 uur

2018/175/CBE

De examinator heeft het geroepsproduct met een onvoldoende beoordeeld. De examencommissie heeft geweigerd een individuele beoordeling voor appellante vast te stellen.

Het CBE van Avans Hogeschool heeft het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

11.00 uur

2018/201.5/CBE

De examencommissie van de opleiding Aviation  heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt. Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.