07 februari Zittingsdag 7 februari 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.30 uur

2019/015/CBE

De examencommissie rechtsgeleerdheid heeft namens het bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de bacheloropleiding Notarieel Recht.

2019/015.1/CBE

Verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep in de gelegenheid te worden gesteld onderwijs te volgen en tentamens af te leggen.

Tevens verzoekt studente om het faculteitsbestuur op te dragen de tentamens gemaakt tijdens de behandeling van het administratief beroep na te laten kijken en de resultaten hiervan bekend te maken.

2019/016/CBE

De examencommissie rechtsgeleerdheid heeft namens het bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de bacheloropleiding Notarieel Recht.

2019/016.1/CBE

verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep in de gelegenheid te worden gesteld onderwijs te volgen en tentamens af te leggen.

Tevens verzoekt studente om het faculteitsbestuur op te dragen de tentamens gemaakt tijdens de behandeling van het administratief beroep na te laten kijken en de resultaten hiervan bekend te maken.

14.30 uur

2018/203/CBE

De examencommissie van Tilburg Law School heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Global Law.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2018/202/CBE

De examencommissie heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding International Business Administration.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE stelt appellant beroep in bij het CBHO.

15.30 uur

2018/206/CBE

De examencommissie van de faculteit Bestuur, Recht, Bestuur en Veiligheid heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Applied Safety & security Management.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.