13 februari Zittingsdag 13 februari 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2019/006.5/CBE

De examencommissie Verloskunde heeft het verzoek om een herkansing van de stage te mogen  lopen bij het Haagsch Geboortehuys afgewezen.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant tegen de afwijzing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2018/219/CBE

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Commerciële Economie.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2018/212/CBE

De examencommissie heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Communicatie .

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

16.00 uur

2018/213/CBE

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Commerciële economie..

Het CBE van de HvA heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.