18 februari Zittingsdag 18 februari 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.30 uur

2019/022

De centrale studentenadministratie heeft geweigerd appellant in te schrijven voor de opleiding Luchtvaarttechnologie omdat hij niet tijdig een TOEFL-certificaat heeft overgelegd en daarmee niet heeft voldaan aan de inschrijvingsvereisten.

Het college van bestuur heeft het bezwaar tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.

2019/022.1

verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep te worden toegelaten tot het onderwijs van de opleiding.

14.30 uur

2018/196/CBE

De directeur van het Domein Gezondheid, sport en Welzijn heeft namens het instellingsbestuur appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2018/210/CBE

De directeur van het Instituut voor Bedrijfskunde heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Business IT & Management.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.