22 februari Zittingsdag 22 februari 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.30 uur

2018/208/CBE

Beroep tegen de weigering van de Open Universiteit om de tekst van de CBE-uitspraak 2017/236 te herzien.

14.00 uur

2018/200/CBE

De examencommissie van de Lerarenopleiding heeft besloten dat appellante de opleiding niet mag voortzetten.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft naar aanleiding van het administratief beroep van appellant beslist zich niet bevoegd te achten.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.