25 februari Zittingsdag 25 februari 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11.30 uur

2018/186

Het college van bestuur van de Hanzehogeschool Groningen heeft afwijzend beslist op het verzoek om restitutie van het collegegeld over het studiejaar 2017-2018.

Tegen die beslissing heeft appellant bezwaar gemaakt; het college van bestuur heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen de laatste beslissing van het CvB heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.