24 april Zittingsdag 24 april 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

09.30 uur

2019/033/CBE

Het bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs heeft besloten appellante niet toe te laten tot de (Pre)Master Management van de Publieke Sector. Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellante tegen deze beslissing ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

10.00 uur

2019/005/CBE

De directeur van het domein Business, Finance & Law heeft appellant namens het college van bestuur een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Integrale Veiligheid.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

10.30 uur

2018/184/CBE

De examencommissie heeft aan appellant gemeld dat het cijfer voor de onderwijseenheid Aansprakelijkheidsrecht in stand wordt gelaten.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen deze beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het College.