02 mei Zittingsdag 2 mei 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.00 uur

2019/001/CBE

De examencommissie heeft op advies van de examinator  besloten dat appellante het coschap IHK-2 Interne Geneeskunde in zijn geheel moet overdoen omdat het onderdeel Medische Deskundigheid met een 5 is beoordeeld.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

14.30 uur

2019/008/CBE

De BSA-commissie van het PPLE College heeft namens de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerd aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2019/014/CBE

De examencommissie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2018/206/CBE

De examencommissie van de faculteit Bestuur, Recht, Bestuur en Veiligheid heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Applied Safety & security Management.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

16.00 uur

2019/025/CBE

Appellant heeft de examencommissie van De Haagse Hogeschool verzocht een nieuw getuigschrift met de titel Master of Arts aan hem te verstrekken. Dit verzoek heeft de examencommissie van Academy of Masters & Professional Courses afgewezen. Het door appellant ingestelde administratief beroep is door het CBE ongegrond verklaard. Daartegen komt appellant in beroep bij het CBHO.