24 mei Zittingsdag 24 mei 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.00 uur

14.00 uur

2019/036/CBE

De examinator heeft de onderwijseenheid Vakdidactiek met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.