06 juni Zittingsdag 6 juni 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

15.00 uur

2019/009

Op het verzoek tot restitutie van het betaalde collegegeld voor een premasterprogramma is afwijzend gereageerd.

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het bezwaar van appellant aanvankelijk ongegrond verklaard.

Tegen de laatste beslissing van het CvB heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2019/011/CBE

Voor drie cursussen behorend bij de stage en het onderdeel professionalisering is het cijfer één (niet beoordeelbaar) vastgesteld; voor de cursus ERGBPR02S3 is geen beoordeling vastgesteld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

16.00 uur

2019/041/CBE

De examencommissie van het instituut voor Gezondheidszorg  heeft examinatoren aangewezen en appellante per brief hiervan in kennis gesteld.

De voorzitter van het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de (voorzitter van) het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

17.00 uur

2019/056.1

De tentamenperiode vangt aan op 17  juni 2019. Verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op haar beroep in staat te worden gesteld om de tentamens te maken op de door haar verzochte wijze.

2019/056/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om tentamenfaciliteiten in verband met een functiebeperking.

Het CBE van De Haagse Hogeschool  heeft het administratief beroep van verzoekster tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om tentamenfaciliteiten in verband met een functiebeperking.

Het CBE van De Haagse Hogeschool  heeft het administratief beroep van verzoekster tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.