06 juni Zittingsdag 6 juni 2019

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13.45 uur

2018/225

In de uitspraak van 12 oktober 2018 (2018/092) heeft het CBHO het CvB van de VU opgedragen om een nieuwe beslissing te nemen op de bezwaren van appellante tegen de waarschuwingen die in de brieven van 13 februari 2017 en 21 december 2017 zijn vervat. Het CvB heeft het bezwaar tegen het besluit van
13 februari 2017 ongegrond verklaard en het bezwaar tegen het besluit van 21 december 2017 gegrond verklaard. Appellante heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het CBHO en verzoekt haar beroep met toepassing van artikel 8:54 Awb kennelijk gegrond te verklaren.

14.15 uur

2018/159/CBE

De Examencommissie van Tilburg Law School heeft laten weten dat appellante een pre-masterprogramma moet afronden voordat hij kan worden toegelaten tot de masterdopleiding fiscaal recht.
Het CBE heeft het daartegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE is beroep bij het CBHO ingesteld.

15.00 uur

2019/009

Op het verzoek tot restitutie van het betaalde collegegeld voor een premasterprogramma is afwijzend gereageerd.

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het bezwaar van appellant aanvankelijk ongegrond verklaard.

Tegen de laatste beslissing van het CvB heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.30 uur

2019/011/CBE

Voor drie cursussen behorend bij de stage en het onderdeel professionalisering is het cijfer één (niet beoordeelbaar) vastgesteld; voor de cursus ERGBPR02S3 is geen beoordeling vastgesteld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

16.00 uur

2019/041/CBE

De examencommissie van het instituut voor Gezondheidszorg  heeft examinatoren aangewezen en appellante per brief hiervan in kennis gesteld.

De voorzitter van het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de (voorzitter van) het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.