12 juni Zittingsdag 12 juni 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2019/012

Op het verzoek tot restitutie van betaald collegegeld is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de laatste beslissing van het CvB heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15.00 uur

2019/026/CBE

De scriptie van appellant is niet met een voldoende beoordeeld.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15.30 uur

2019/027/CBE

De stage in het kader van de opleiding Verpleegkunde is tussentijds afgebroken en met een onvoldoende beoordeeld. De examencommissie heeft bepaald dat de gehele stage opnieuw moet worden gedaan.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep tegen de beoordeling en de beslissing van de examencommissie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.