17 juni Zittingsdag 17 juni 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

2019/038/CBE

De examencommissie van de Erasmus School of Law heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

2019/042

De centrale studentenadministratie heeft namens het college van bestuur geweigerd om appellant per 1 september 2018 in te schrijven voor de opleiding Fiscaal Recht.

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.