17 juni Zittingsdag 17 juni 2019

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

2019/038

De examencommissie van de Erasmus School of Law heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.