28 juni Zittingsdag 28 juni 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2019/040/CBE

Het tentamen afstudeeropdracht is door de examinator met een onvoldoende beoordeeld.

Het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft het administratief beroep tegen deze beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.