04 juli Zittingsdag 4 juli 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

15.00 uur

2019/060.5/CBE

De examencommissie heeft een groepswerkstuk wegens onjuiste bronvermelding ongeldig verklaard en studenten uitgesloten van de herkansing.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de hem betreffende beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om versnelde behandeling.

15.30 uur

2019/031/CBE

Op het verzoek om extra vakken te vermelden op het diplomasupplement is afwijzend beslist.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:30 uur (gewijzigd tijdstip)

2019/043/CBE

De examinator heeft het tentamen Burgerlijk Recht met een 5.0 beoordeeld. De examencommissie heeft appellante daarom laten weten dat het tentamen niet behaald is.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.