10 juli Zittingsdag 10 juli 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

10:00 uur 

2018/226

Appellante heeft verzocht om vergoeding van haar studieschuld bij DUO.

De universiteit heeft hierop afwijzend gereageerd.

11:30 uur

2019/063.5

De decaan heeft namens het college van bestuur verzoeker geschorst voor een periode van 5 maanden en bepaald dat hij in die periode geen toegang heeft tot de systemen van de universiteit.

Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Hij vraagt tevens een voorlopige voorziening