15 juli Zittingsdag 15 juli 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:30 uur

2019/057/CBE

De afstudeerscriptie is door de examinatoren met een onvoldoende (cijfer 5) beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Utrecht heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de scriptie gegrond verklaard, maar het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.