26 juli Zittingsdag 26 juli 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14.30 uur

2019/050.4

Verzoeker vraagt herziening van uitspraak 2018/186 van 5  april  2019