31 juli Zittingsdag 31 juli 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

11:00 uur

2019/046/CBE

De examinator heeft voor het tentamen Recht in context  een onvoldoende toegekend. De examencommissie heeft daarom  aan appellant laten weten dat het vak niet behaald is.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.