01 augustus Zittingsdag 1 augustus 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/072

In verband met het niet (tijdig) betalen van het cursusgeld heeft appellant niet kunnen deelnemen aan onderwijs en tentamen(s).

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om schadevergoeding.