19 augustus Zittingsdag 19 augustus 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld. 

13:30 uur

2019/074/CBE

Het tentamen Inleiding Strafrecht is met een 5 beoordeeld.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:00 uur

2019/067.4/CBE

Verzoeker vraagt herziening van uitspraak CBHO 2018/184 van 24 april 2019

14.30 uur

2019/091.5

Voor de toets psychomotorische vaardigheden, afgelegd in het kader  van de decentrale selectie tandheelkunde, kreeg appellante de laagst mogelijke score omdat dit op het verkeerde papier was ingeleverd.

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het bezwaar van appellante gegrond verklaard en appellante een nieuw rangnummer toegekend.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/101.5/CBE

De Colloquium doctumcommissie heeft de tentamens Engels en Geschiedenis II met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beoordelingen ongegrond verklaard

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om een versnelde behandeling.