23 augustus Zittingsdag 23 augustus 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/088.5

Appellante heeft bezwaar gemaakt tegen het aan haar toegekende rangordenummer betreffende toelating tot de opleiding mondzorg. Het bezwaar is aanvankelijk door instituutsdirecteur ongegrond verklaard, en later eveneens door het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht.