28 augustus Zittingsdag 28 augustus 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/077/CBE

Het project Transformatie Onderzoek Haalbaarheid is tweemaal met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant deel niet-ontvankelijk en deel ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:00 uur

2019/081/CBE

Het project Transformatie Onderzoek Haalbaarheid is tweemaal met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:30 uur

2019/084.5

Aan appellante is een voorwaardelijke vrijstelling verleend voor de onderwijseenheden Frans 7 en Frans 8.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep  deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  Het beroep wordt versneld behandeld.