05 september Zittingsdag 5 september 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/058

Het hoofd Centrale Studentenadministratie heeft appellant bericht dat zij het instellingscollegegeld verschuldigd is.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

15:00 uur

2019/051/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om de beperkte geldigheidsduur van 7 jaar niet van toepassing te verklaren voor verleende vrijstellingen ten behoeve van de deeltijd flex –lerarenopleiding en op het verzoek om vrijstellingen op grond van eerder verworven competenties.

Het CBE  van de Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissingen deel gegrond en deels ongegrond verklaard. Voor zover appellant verzocht heeft om maatregelen te treffen ten aanzien van medewerkers wegens onrechtmatig handelen heeft het CBE zich onbevoegd verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:30 uur

2019/055/CBE

De examencommissie Technische Bedrijfskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek de eerder gelopen stage te beoordelen.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.