16 september Zittingsdag 16 september 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:45 uur

2019/076/CBE

Het afstudeerverslag voor de opleiding Vastgoed en Makelaardij is met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

14:30 uur

2019/059/CBE

Op het verzoek om toegelaten te worden tot het Schakelprogramma ‘Schakelzone Recht – Universiteit van Amsterdam’ is afwijzend beslist.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

15:00 uur

2019/049/CBE

De examencommissie Geneeskunde heeft afwijzen beslist op het verzoek tot afgifte van een masterdiploma en op het subsidiare verzoek tot toelating tot de masteropleiding Geneeskunde.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

15:30 uur

2019/071

De examencommissie Geneeskunde heeft afwijzend beslist op het verzoek tot afgifte van een masterdiploma en eveneens op het subsidiaire verzoek tot toelating tot de masteropleiding Geneeskunde.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

16:00 uur

2019/073

Het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft afwijzend gereageerd op het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging.

Verzoeker heeft daarop een verzoek tot schadevergoeding ingediend bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.