03 oktober Zittingsdag 3 oktober 2019

Let op: deze zittingsdag heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

13:30 uur

2019/123.1

Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft appellant de toegang tot UvA-gebouwen, - terreinen en andere voorzieningen gedurende de periode 1 september 2019 tot 1 maart 2020 ontzegd.

Tegen die beslissing heeft verzoeker bezwaar gemaakt.

Verzoeker vraagt om toegelaten te worden tot het onderwijs en tentamens in afwachting van een beslissing op het door hem gemaakte bezwaar.

14:30 uur

2019/087/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om vrijstelling voor de Stage werkervaring. De examencommissie heeft besloten tot verwijdering van ten onrechte ingevoerde cijfers.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft de administratieve beroepen tegen die beslissingen  ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.