03 oktober Zittingsdag 3 oktober 2019

Activiteitendata
Zittingen vinden plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

14:30 uur

2019/087/CBE

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om vrijstelling voor de Stage werkervaring. De examencommissie heeft besloten tot verwijdering van ten onrechte ingevoerde cijfers.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft de administratieve beroepen tegen die beslissingen  ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.